Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. Tudi naša šola se je v letošnjem šolskem letu vključila v mednarodni projekt Erasmus+, ki bo trajal dve leti. Sodelovali bomo z osnovnimi šolami iz Španije, Turčije, Grčije in Poljske. Naslov projekta je »Keep your water clean, live the world«.
Glavni cilji našega projekta so: povečati znanje o vodi z različnih vidikov (znanstvenega, kulturnega, literarnega, umetniškega), ozavestiti učence o pomenu vode za človeštvo, pomagati učencem prepoznati splošne težave v zvezi s pomanjkanjem vode in jih prilagoditi lokalnim razmeram, spodbujati državljansko udejstvovanje učencev v problemih, povezanih z ekologijo in okrepiti vlogo šole v lokalni skupnosti, razvijati ustvarjalnost in kulturno zavest učencev, izboljšati znanje jezika, ustvariti mrežo „Water friendly schools“ ter jo razširiti s pomočjo lokalne skupnosti.
Na šoli bomo izvajali aktivnosti iz različnih tematskih sklopov: »Voda v preteklosti«, »Voda in zdravje«, »Znanost o vodi« ter »Voda in prihodnost«. Pri tem se bomo povezovali tudi z lokalno skupnostjo in se udeleževali mednarodnih izmenjav za učence in učitelje.

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Skupna spletna stran projekta se nahaja na: https://cleanwater.splet.arnes.si/

 

Aktivnosti v šolskem letu 2021/2022
(Skupno 1.341 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost