Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. Tudi naša šola se je v letošnjem šolskem letu vključila v mednarodni projekt Erasmus+, ki bo trajal dve leti. Sodelovali bomo z osnovnimi šolami iz Španije, Turčije, Grčije in Poljske. Naslov projekta je »Keep your water clean, live the world«.
Glavni cilji našega projekta so: povečati znanje o vodi z različnih vidikov (znanstvenega, kulturnega, literarnega, umetniškega), ozavestiti učence o pomenu vode za človeštvo, pomagati učencem prepoznati splošne težave v zvezi s pomanjkanjem vode in jih prilagoditi lokalnim razmeram, spodbujati državljansko udejstvovanje učencev v problemih, povezanih z ekologijo in okrepiti vlogo šole v lokalni skupnosti, razvijati ustvarjalnost in kulturno zavest učencev, izboljšati znanje jezika, ustvariti mrežo „Water friendly schools“ ter jo razširiti s pomočjo lokalne skupnosti.
Na šoli bomo izvajali aktivnosti iz različnih tematskih sklopov: »Voda v preteklosti«, »Voda in zdravje«, »Znanost o vodi« ter »Voda in prihodnost«. Pri tem se bomo povezovali tudi z lokalno skupnostjo in se udeleževali mednarodnih izmenjav za učence in učitelje.

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Skupna spletna stran projekta se nahaja na: https://cleanwater.splet.arnes.si/

 

Aktivnosti v šolskem letu 2020/2021

Knjižnična gradiva na temo “Voda v preteklosti”

  Seznam gradiv na temo: »Voda v preteklosti«

Animirani film o Čatežu

 O Čatežu

   Animirani film o Čatežu

  Fotografije iz snemanja

Animirani film Povodni mož/Rusalka

 O Rusalki

 Animirani film Rusalka

Fotografije iz snemanja in izdelki učencev

Učenci 4., 5. in 6. razredov so pri neobveznemu izbirnemu predmetu umetnost izdelovali kipce povodnega moža iz žgane gline.

  Izdelki učencev

 

Obeležitev svetovnega dneva voda 2021 – likovna razstava

 Povezava do prispevka na spletni strani

 Razstava

 

Izbiranje logotipa projekta

Fotografije

 

Likovno ustvarjanje učencev

 Fotografije

 

Naravoslovni dan »Naše zdravje« (6. razred – 7. 4. 2021, 8. razred – 9. 6. 2021)

 

Animacija »Water is life«

 

 

Aktivnosti v šolskem letu 2021/2022

  Vzpostavljena e-friend shema prijateljstva

   

  Priprava skupne spletne strani projekta

  Povezava do spletne strani projekta

   

  Naravoslovni dan – 19. 11. 2021

  Povezava do prispevka na spletni strani

  Video s posnetki dejavnosti

   

  Padlet I need water to …

   

   

  Spletno srečanje sodelujočih partnerjev preko videokonference

  Povezava do prispevka na spletni strani

   

   

  Priprava predstavitvenega videa šole

   

  Mobilnost v Turčiji

  Izobraževalni sistem v Sloveniji

  Vtisi iz mobilnosti

  Obeležitev svetovnega dneva voda 2022

  Povezava do prispevka na spletni strani

   

  (Skupno 1.768 obiskov, današnjih obiskov 1)
  Dostopnost