Zdrava šola

Naša šola je vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Inštitut za varovanje zdravja. Vsi si želimo, da mladi odraščajo po poti, ki vodi k cilju kakovostnega življenja.

Na šoli se trudimo, da preko različnih dejavnosti uresničujemo 12 ciljev Evropske mreže zdrave šole. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, ponujamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s straši, skrbimo za zdravo in kakovostno hrano, skratka, pri učencih razvijamo in krepimo skrb in odgovornost za lastno zdravje. Vključeni smo vsi, delavci in učenci. Vsebine s področja zdravja vključujemo pri oddelčnih urah, naravoslovnih, športnih in kulturnih dnevih ter v okviru pouka.

Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2017/18: »Duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana«.

Ekošola

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Aktivnosti ekošole:

 • ozaveščevalne akcije,
 • zbiralne akcije,
 • dobrodelne prireditve,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • udeležba in predstavitev na sejmu Altermed,
 • aktivno nadaljevanje projekta Šolska vrtilnica.

Evropska vas

V preteklih letih smo sodelovali v mednarodnem projektu EVROPSKA VAS, pri čemer so se učenci vsako leto spoznali z  državo članico Unije, ki so jo izžrebali. Seznanili so se z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, nošo, posebnostmi, njihovo zastavo, grbom in proučevali njihov način življenja.

Ob vsem tem so krepili zavedanje lastne kulture, državne identitete in razvijali čutnost ter razumevanje do drugačnosti. Vse, kar je v okviru projekta nastalo skozi šolsko leto pri pouku in drugih dejavnostih, so pokazali na zaključni prireditvi na mestnem trgu v Murski Soboti.

Mednarodno sodelovanje z glasbeno šolo iz Kirchberga ob reki Rabi

Mednarodno sodelovanje temelji na druženju, komuniciranju in spoznavanju različnih kultur in načinov življenja ljudi na obeh straneh meje. Učenci naše šole, ki se učijo nemščino kot tuji jezik, so vključeni v medkulturno izmenjavo. Med šolskim letom se udeležijo skupaj z mentorji najmanj dveh srečanj, enkrat v jesenskem času v Kirchbergu in enkrat na naši šoli.

Živimo v demokraciji

V šolskem letu 2012/13 se je naša šola vključila v mednarodni projekt »Človekove pravice v akciji«, katerega pobudniki so bili Ministrstvo za šolstvo in znanost ter Zavod za šolstvo iz Črne gore, Svet Evrope in Evropski Wergeland center. Na osnovi akcijskega načta, smo s konkretnimi aktivnostmi in projekti poskrbeli za izboljšanje principov demokratičnega državljanstva in izobraževanja za človekove pravice ter vzpostavili klimo zaupanja, odprtosti in medsebojnega spoštovanja med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.

Akcijski plan naše šole je predvideval:

 • krepitev aktivnosti šolske otroške vlade, njeno aktivno udejstvovanje pri različnih šolskih projektih in povezovanje z lokalno skupnostjo,
 • predstavitev in ponotranjenje vrednot šolske ustave,
 • vzpostavitev sodelovanja z nevladno organizacijo »Humanitas«,
 • aktivno sodelovanje staršev in
 • dolgoročno tudi vzpostavitev vrstniške mediacije.

Živimo v demokraciji - članek

Mala šola lončarstva

Akronim operacije: Rad imam glino

Opis:

Operacija »Mala šola lončarstva« je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Zavod Marianum Veržej, partnerji v projektu so Osnovna šola Veržej, Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer.

Rokodelstvo z lončarstvom na čelu je pomemben del kulturne dediščine Prlekije. V preteklosti je bilo tudi na področju Prlekije veliko lončarjev, ki so izkoriščali naravne danosti – ilovico, ter jo spreminjali v uporabne izdelke. Trenutno je na področju Prlekije le eden tradicionalni lončar, veseli pa dejstvo, da je med mladimi ta panoga vedno bolj priljubljena. To se kaže skozi tečaje in usposabljanja, ki jih izvaja Zavod Marianum Veržej – poleg tehničnih dnevov z rokodelci in rokodelskih šol v naravi, ki so primerni za osnovno- in srednješolce, se izvajajo tudi usposabljanja za NPK Lončar (zadnja tri leta v sodelovanju z ZRSZ, ko smo v usposabljanja vključili 33 brezposelnih oseb, iz Enote ZRSZ Murska Sobota, pod katere tudi spadata izpostavi Ljutomer in Gornja Radgona.
Zadnjih 10 let Zavod Marianum aktivno dela na področju izobraževanja za rokodelske poklice, še posebej na izobraževanju lončarjev, saj imamo v zavodu tudi zaposleno lončarko. Pomembni koraki k ohranjanju znanj in spretnosti so bili narejeni, vendar je doseženo potrebno vedno znova nadgrajevati in iskati nove rešitve, prilagojene trendom v družbi, ter na podlagi izkušenj razvijati nove programe izobraževanja. To je tudi osnovni cilj operacije Mala šola lončarstva.

Kot že omenjeno, se na področju prenosa lončarstva in drugih rokodelskih poklicev na terenu že dogaja, saj se tudi učitelji v šolah trudijo vključiti znanja (tradicionalnih) rokodelcev v svoje redne izobraževalne programe. Je pa potrebno storiti še več! Preko operacije, ki jo prijavljamo želimo skupaj narediti ravno ta korak »več«. V šolskem letu 2019/20 bomo v sklopu operacije razpisali interesno dejavnost Mala šola lončarstva na 4 prleških osnovnih šolah, ki so se vključile v projekt (OŠ Veržej, OŠ Gornja Radgona, OŠ Križevci pri Ljutomeru in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer. Interesna dejavnost bo potekala v obsegu 30 ur. Na vsaki šoli se predvideva izvedba 1 interesne dejavnosti. Izvedbo interesne dejavnosti bosta skupaj vodila mentor na šoli in lončar/pripravnik, ob strokovnem vodstvu lončarke zaposlene v Zavodu Marianum Veržej (njeno delo bo financiral vodilni partner iz lastnih sredstev). Pred samo izvedbo interesne dejavnosti na šoli bo vsaka šola po predlogu opremila delavnico in opravila nakup pripomočkov ter materiala za kvalitetno izvedbo programa izobraževanja. Prav tako bo izveden krajši uvodni tečaj za mentorje, ki se bodo vključeni v aktivnosti na posameznih šolah. Cilj je, da mentorji skozi izvajanje dobijo dodatna strokovna znanja, s katerimi bodo tudi po izteku operacije lahko samostojno nadaljevali z izvajanjem interesne dejavnosti na šoli. Po izvedenem pilotnem programu interesne dejavnosti bomo pripravili tudi predlog za izbirni predmet Lončarstvo in ga dali v presojo na Ministrstvo za šolstvo.

(Skupno 1.055 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost