Zdrava šola

Naša šola je vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Inštitut za varovanje zdravja. Vsi si želimo, da mladi odraščajo po poti, ki vodi k cilju kakovostnega življenja.

Na šoli se trudimo, da preko različnih dejavnosti uresničujemo 12 ciljev Evropske mreže zdrave šole. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, ponujamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s straši, skrbimo za zdravo in kakovostno hrano, skratka, pri učencih razvijamo in krepimo skrb in odgovornost za lastno zdravje. Vključeni smo vsi, delavci in učenci. Vsebine s področja zdravja vključujemo pri oddelčnih urah, naravoslovnih, športnih in kulturnih dnevih ter v okviru pouka.

Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2017/18: »Duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana«.

Ekošola

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Aktivnosti ekošole:

 • ozaveščevalne akcije,
 • zbiralne akcije,
 • dobrodelne prireditve,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • udeležba in predstavitev na sejmu Altermed,
 • aktivno nadaljevanje projekta Šolska vrtilnica.
Evropska vas

V preteklih letih smo sodelovali v mednarodnem projektu EVROPSKA VAS, pri čemer so se učenci vsako leto spoznali z  državo članico Unije, ki so jo izžrebali. Seznanili so se z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, nošo, posebnostmi, njihovo zastavo, grbom in proučevali njihov način življenja.

Ob vsem tem so krepili zavedanje lastne kulture, državne identitete in razvijali čutnost ter razumevanje do drugačnosti. Vse, kar je v okviru projekta nastalo skozi šolsko leto pri pouku in drugih dejavnostih, so pokazali na zaključni prireditvi na mestnem trgu v Murski Soboti.

Mednarodno sodelovanje z glasbeno šolo iz Kirchberga ob reki Rabi

Mednarodno sodelovanje temelji na druženju, komuniciranju in spoznavanju različnih kultur in načinov življenja ljudi na obeh straneh meje. Učenci naše šole, ki se učijo nemščino kot tuji jezik, so vključeni v medkulturno izmenjavo. Med šolskim letom se udeležijo skupaj z mentorji najmanj dveh srečanj, enkrat v jesenskem času v Kirchbergu in enkrat na naši šoli.

Živimo v demokraciji

V šolskem letu 2012/13 se je naša šola vključila v mednarodni projekt »Človekove pravice v akciji«, katerega pobudniki so bili Ministrstvo za šolstvo in znanost ter Zavod za šolstvo iz Črne gore, Svet Evrope in Evropski Wergeland center. Na osnovi akcijskega načta, smo s konkretnimi aktivnostmi in projekti poskrbeli za izboljšanje principov demokratičnega državljanstva in izobraževanja za človekove pravice ter vzpostavili klimo zaupanja, odprtosti in medsebojnega spoštovanja med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.

Akcijski plan naše šole je predvideval:

 • krepitev aktivnosti šolske otroške vlade, njeno aktivno udejstvovanje pri različnih šolskih projektih in povezovanje z lokalno skupnostjo,
 • predstavitev in ponotranjenje vrednot šolske ustave,
 • vzpostavitev sodelovanja z nevladno organizacijo »Humanitas«,
 • aktivno sodelovanje staršev in
 • dolgoročno tudi vzpostavitev vrstniške mediacije.

Živimo v demokraciji - članek

Mala šola lončarstva

Akronim operacije: Rad imam glino

Opis:

Operacija »Mala šola lončarstva« je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Zavod Marianum Veržej, partnerji v projektu so Osnovna šola Veržej, Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer.

Beri več …

Članstvo v Mreži demokratičnih šol Sveta Evrope

OŠ Gornja Radgona je postala v letu 2021 ponosen član Mreže demokratičnih šol Sveta Evrope (Democratic Schools Network). Članstvo smo uspešno pridobili na osnovi prijave s predstavitvijo že izvedenih aktivnosti in projektov, povezanih z razvijanjem demokratičnih kompetenc in načel Sveta Evrope.  Ocenjujemo, da gre pri tem za velik uspeh, saj smo do tega trenutka edina osnovna šola iz Slovenije (izmed 48 ostalih šol širom Evrope). Članstvo nam omogoča izmenjavo demokratičnih praks znotraj vključenih šol, aktivno sodelovanje na srečanjih, izobraževanjih, usposabljanjih, pod okriljem Sveta Evrope. Obenem pri tem gre za obvezo, da tudi v prihodnje poglobljeno razvijamo demokratična načela in prakse znotraj šole.

eTwinning – Frühling kommt bald!

V času od začetka marca do konca junija 2021 se bodo učenci 5. a in 6. b razreda vključili v mednarodni projekt eTwinning z naslovom: »Frühling kommt bald!« – Pomlad bo kmalu prišla!

Učenci bodo sodelovali s svojimi prispevki v mednarodnih skupinah skupaj z učenci iz Poljske in Ukrajine v t. i. spletni učilnici TwinSpace.

Več …

(Skupno 3.176 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost