Svet šole

Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

predstavniki šole: Silva Vračko (predsednica, do 31. 8. 2022), Boris Gosak, Andreja Herzog, Lea Lihtenvalner, Martina Olaj;

predstavniki občine: Vladimir Mauko, Suzana Bračič Arcet (namestnica predsednice), Tomaž Munda;

predstavniki staršev: Robertto Bevk, Ervin Kapun in Ksenija Kovač.

 

Poslovnik o delu Sveta OŠ Gornja Radgona

Zapisnik 2. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona, 22. 10. 2015

Zapisnik 3. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona, 30. 3. 2016

Vabilo 6. sejo Sveta Osnovne šole Gornja Radgona, 15. 3. 2017,  Zapisnik 6. seje Sveta Osnovne šole Gornja Radgona, 15. 3. 2017

VABILO na 7. sejo SVETA ŠOLE – 12.4.2017,   Zapisnik 7. seje Sveta šole – 12.4.2017

Vabilo 8. seja SVETA ŠOLE 17.5.2017,  Zapisnik 8. seje Sveta šole – 17.5.2017

VABILO 9. seja SVETA ŠOLE 24.5.2017,  Zapisnik 9. seje Sveta šole – 24.5.2017

VABILO 10. seja SVETA ŠOLE – 28.6.2017,  Zapisnik 10. seje Sveta šole – 28.6.2017

VABILO 11. seja sveta šole – 5. 10. 2017,  Zapisnik 11. seje sveta šole – 5.10.2017

Zapisnik 12. seje sveta šole – 27.10.2017

Zapisnik 13. seje sveta šole – 30.1.2018

Zapisnik 14. seje sveta šole – 6.3.2018

Zapisnik 15. seje sveta šole – 27.9.2018

Zapisnik 16. seje sveta šole – 7.12.2018

Zapisnik 17. seje sveta šole – 26.2.2019

Zapisnik 18. seje sveta šole – 13.3.2019

Zapisnik 1. seje sveta šole – 29.5.2019

Vabilo – 3. seja sveta šole – 30. 9. 2019,   Zapisnik 3. seje sveta sole – 30.9.2019

VABILO – 4. seja sveta šole – 5.3.202,    Zapisnik 4. seje sveta šole – 5.3.2020

VABILO – 5. seja sveta šole – 6.7.2020,   Zapisnik 5. seje sveta šole – 6. 7. 2020

Vabilo – 6. seja sveta šole 29.9.2020,    Zapisnik 6. SEJE SVETA ŠOLE- 29. 9. 2020

VABILO – 7. seja sveta šole – 2.3.2021,    Zapisnik 7. seje sveta šole 2.3.2021

VABILO – 8. seja sveta šole – 1.6.2021,   Zapisnik 8. seje sveta šole – 1.6.2021

VABILO – 9. seja sveta šole – 27. 9. 21,  Zapisnik 9. seje sveta šole – 27.9.2021

VABILO – 10. seja sveta šole – 7. 3. 2022,  Zapisnik 10. seje sveta šole – 7.3.2022

VABILO – 11. seja sveta šole – 19. 4. 2022,  Zapisnik 11. seje sveta šole – 19.4.2022

Vabilo na skupno sejo UZ in SS – 19.5.2022 – predstavitev kandidatovZapisnik 12. seje sveta šole – 19.5.2022

VABILO – 13. seja sveta šole – 26. 5. 2022,  Zapisnik 13. seje sveta šole – 26.5.2022

 

(Skupno 735 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost