Svet šole

Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

predstavniki šole: Tamara Sakovič, Tamara Krajnc Roškar, Simona Slogovič Brumen, Lea Lihtenvalner, Martina Olaj;

predstavniki občine: Vladimir Mauko, Suzana Bračič Arcet (predsednica), Renata Gjüreč;

predstavniki staršev: Karmen Zorko Vukan, Matej Hafner in Marjanca Bevk.

(Skupno 241 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost