Strokovni aktivi šole:

  • obravnavajo problematiko predmetnih področij, predvsem z vidika uresničevanja kakovostnega in sodobnega pouka,
  • spremljajo posodabljanje učnega načrta, načrtujejo metodično-didaktično razvijanje kompetenc in medpredmetno sodelovanje,
  • usklajujejo merila za ocenjevanje,
  • učiteljskemu zboru dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnavajo pripombe staršev in učencev,
  • razrešujejo strokovna in vzgojna vprašanja in se dogovarjajo o izboljšavah,
  • ob ocenjevalnih obdobjih analizirajo učno-vzgojne rezultate,
  • opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 Vodja strokovnega aktiva je odgovoren za izdelavo vsebinskega načrta dela strokovnega aktiva, sklice sej, vodenje in arhiviranje zapisnikov ter poročanje o delu strokovnega aktiva.
Člani strokovnega aktiva konstruktivno sodelujejo  pri izvajanju programa dela, spremembe in aktivnosti za kakovostno delovanje šole.

Strokovni aktivi v šolskem letu 2023/24

(Skupno 3.084 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost