Učenec v šolskem letu lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika oz. mladega umetnika. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti (obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja).

Status se učencu dodeli praviloma drugi mesec v tekočem šolskem letu za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Pridobitev statusa učenca predlagajo starši ali zakoniti zastopniki učenca. Vlogo za pridobitev statusa podajo na obrazcu, ki se nahaja kot priloga spodaj. Vlogo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto v tajništvu šole.

Vloga za pridobitev statusa športnika 2023/24

Vloga za pridobitev statusa mladega umetnika 2023/2024

Vzorec dogovora med učencem in šolo

Pravila o prilagajanju šol. obveznosti

(Skupno 1.446 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost