Ustava Osnovne šole Gornja Radgona s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja

V šolskem letu 2011/12 smo praznovali 20. obletnico Ustave Republike Slovenije. Zgodovinski dogodek izjemnega pomena za oblikovanje demokratične, neodvisne, socialne in pravne države, države svojih državljank in državljanov. Ustava ureja družbeno ureditev, ki temelji na demokratičnosti in na spoštovanju ter zagotavljanju temeljnih pravic in svoboščin vsakemu posamezniku. Ustava Republike Slovenije je najvišji pravni akt naše države in iz nje izhajajo vsi zakoni.

Da bi učencem približali razumevanje nastanka Ustave Republike Slovenije, koncept demokracije in državljanstva, smo se v Osnovni šoli Gornja Radgona s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja priključili slovenskemu projektu E-ustava: »Postavi ustavo!«. Tako je projektna skupina učencev pod mentorstvom učiteljev podrobneje spoznala in se seznanila z Ustavo Republike Slovenije ter se lotila postavljanja lastne šolske ustave. Skozi ta proces so spoznali in udejanjali načela demokratičnosti ter spoznavali smotrnost postavljanja pravil za življenje v demokratični skupnosti. Namen postavitve naše šolske ustave pa ni le sodelovanje v sklopu projekta, ampak tudi nastanek dokumenta, ki bo vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa v Osnovni šoli Gornja Radgona s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja omogočil hitrejši vpogled v zakone, pravilnike, pravice in dolžnosti, ureditev, financiranje in pristojnosti ustanovitelja. Ustava šole tako ponuja poenostavljen, a dovolj jasen in konkreten vpogled delovanja naše šole, postavljen na temeljih Ustave Republike Slovenije in številnih zakonih, pravilnikih in dokumentih vezanih na vzgojno-izobraževalno dejavnost zavoda.

Ob jasno postavljenih pravicah in dolžnostih vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa v Osnovni šoli Gornja Radgona s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja želimo prispevati k povečanju zavedanja le-teh in s tem k še boljšemu počutju in h kakovostnejšemu izobraževanju. Želja ob tem je, da naša šolska ustava postane verodostojen dokument, s pomočjo katerega lahko skozi vzgojno-izobraževalni proces gradimo pozitivne vrednote, opismenjujemo aktivne državljane, spodbujamo razvoj kritičnega mišljenja in s tem ohranjamo vrednoto pripadnosti – družini, šoli, državi in narodu.

Dejan Kokol,
vodja projektne skupine

(Skupno 550 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost