Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda ter učencem posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki pred pričetkom pouka potrebujejo varstvo. Strokovnega delavca za jutranje varstvo financira MIZŠ. V jutranjem varstvu so učenci stalno pod kontrolo strokovnega delavca. Učenci se igrajo sproščujoče igre, se pogovarjajo, berejo, rišejo, ustvarjajo in tudi počivajo.
Jutranje varstvo je organizirano je od 06.00 do 08.10.

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda ter učencem podružnične šole. V času  podaljšanega bivanja učencem zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro psihofizično počutje. Vsebine se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev, njihovih staršev in vodstva šole.

To omogočajo naslednje dejavnosti:

  • kultura prehranjevanja;
  • sprostitvene dejavnosti;
  • samostojno učenje (pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč otrok);
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Pravila podaljšanega bivanja:

  • Iz organizacijskih razlogov prosimo, da se držite ure odhoda, navedenega na prijavnici.
  • Odhod učencev iz podaljšanega bivanja je možen samo v dogovoru z učiteljem podaljšanega bivanja in s starši.
  • Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole, učitelj podaljšanega bivanja predčasno dovoli učencu odhod samo s pisnim dovoljenjem staršev.
  • Starše vljudno naprošamo, da ob prevzemu učenca počakajo pred razredom.
  • V primeru, da skupine ni v matični učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se skupina nahaja.
  • Učitelji niso odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo.
(Skupno 817 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost