Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje NPZ-ja je obvezno za vse učence 3., 6. in 9. razreda. Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut. Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu prvega obdobja (3. r.) se preverja znanje iz matematike in slovenščine.
Ob koncu drugega obdobja (6. r.) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.
Ob koncu tretjega obdobja (9. r.) se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V letošnjem šolskem letu bo na naši šoli tretji predmet likovna umetnost.

Vrednotenje preizkusov znanja bo elektronsko. Učenci bodo preizkuse še vedno reševali v papirnati obliki, učitelji pa jih bodo nato vrednotili s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe bodo potekale elektronsko. O tem bodo učenci in starši naknadno obveščeni v mesecu aprilu.

Na Državnem izpitnem centru so pripravili publikacijo z informacijami o nacionalnem preverjanju znanja v letošnjem šol. letu. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem. Povezava do Državnega izpitnega centra (RIC) je tukaj.

Koledar NPZ

 

(Skupno 990 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost