OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA, PREŽIHOVA 1

na podlagi 44., 45. in 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18)

objavlja

VPIS V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

V šolo bodo vpisani otroci, ki bodo v koledarskem letu 2023
dopolnili starost šest (6) let.
(Otroci rojeni med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2017)

Vpis bo v prostorih Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova 1
(K2 – psihologinja Nika Forjanič Huber, K1 – pedagoginja Lea Lihtenvalner),
in sicer

od ponedeljka, 13. februarja 2023 do petka, 17. februarja 2023,
med 8.00 in 15.00.

Starši oz. skrbniki otrok iz našega šolskega okoliša
bodo pisno obveščeni o dnevu in uri vpisa.

Vse dodatne informacije dobite po telefonu:
02/56 43 150 (tajništvo), 56 43 152 (ravnatelj),
56 43 191 (psihologinja Nika) in 56 43 172 (pedagoginja Lea)

Ravnatelj šole: Dejan Kokol

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost