Spoštovani starši, skrbniki in dragi učenci!

V skladu z našimi pričakovanji in na osnovi današnjega odloka Vlade RS, s ponedeljkom, 22. 2. 2021 ponovno odpiramo vrata šole za vse učence šole. Po več kot treh mesecih in pol trajanja izobraževanja na daljavo za učence od 4. do 9. razreda, tako v celoti ponovno prehajamo na izobraževanje v prostorih šole. Za nas vse skupaj bo to kot drugi prvi šolski dan v tem šolskem letu.
Da bo ponovni pričetek izvajanja pouka v šolskih prostorih varen, spodbuden in uspešen, vam posredujemo nekaj pomembnih informacij:

 

 • Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi učenci – apel na vas starše, da se tega resnično držite, saj bomo le tako lahko zagotovili zdravo in varno učno okolje. Vsako odstopanje od tega lahko pomeni tveganje za okužbo in morebiten prehod celotnega oddelka v karanteno.
 • Vsi učenci v skladu z veljavnimi ukrepi nosijo ves čas zaščitne maske, razen ko se nahajajo v matični učilnici. Obvezno nošenje/uporaba zaščitnih mask je predpisana tudi za vas starše, kadar se nahajate v neposredni bližini šole (ob prihodih in odhodih z otroki).
 • Vstop v šolske prostore je dovoljen izključno učencem – starši, zaradi veljavnih ukrepov, v šolo ne morete vstopati.
 • Ob prihodu v šolo se učenci zbirajo na zunanjih površinah šole, na tako imenovanih zbirnih točkah, ob slabšem vremenu oz. zimskih temperaturah se bodo učenci zbirali v matičnih oddelkih, kjer bodo počakali na pričetek pouka. Iz tega razloga apeliramo na vse, da učenci prihajajo v šolo 10 min pred pričetkom pouka, v kolikor je to le mogoče.
 • Izvajanje pouka bo potekalo v matičnih oddelkih oz. znotraj tako imenovanih mehurčkov – brez mešanja oddelkov. Na osnovi tega in dejstva, da imamo jezikovno mešane oddelke, ter v iskanju ustrezne rešitve po večinskem poučevanju učencev pri matičnih učiteljih predmetov, smo bili primorani začasno oblikovati nove oddelke v 6. in 9. razredu. Z novimi razporeditvami bodo razredniki učence seznanili v ponedeljek. Ker gre za začasno rešitev, bomo oddelke vrnili v prvotno razporeditev takoj, ko bodo ukrepi to dovoljevali.
 • Pouk bomo izvajali po stalnem urniku z manjšimi spremembami. Oba prilagojena urnika za razredno in predmetno stopnjo bosta objavljena na spletni strani šole.
 • Neobvezne izbirne predmete (NIP – 4. do 6. razred), zaradi številnih kombinacij in mešanja generacij, izvajamo na daljavo – v spletnih učilnicah.
 • Obvezne izbirne predmete (OIP – 7. do 9. razred) izvajamo v šolskih prostorih (razen predmeta Vzgoja za medije), z razporeditvijo učencev v razredu po matičnih skupinah in z obveznim nošenjem zaščitnih mask ves čas trajanja teh ur, saj gre za mešane skupine učencev. 
 • Na osnovi povečanega obsega dela zaradi upoštevanja veljavnih ukrepov, bodo začasno eno uro tedensko  izvajali pouk tujega jezika razredničarke oz. razrednik  na razredni stopnji (1. – 5. razred).
 • Dopolnilni in dodatni pouk, individualna skupinska pomoč in obogatitveni programi se začasno ne izvajajo.
 • Dodatna strokovna pomoč in pomoč učencem z učnimi težavami se izvaja z upoštevanjem veljavnih ukrepov – obvezno nošenje zaščitnih mask.
 • Interesne dejavnosti se izvajajo izjemoma in izključno znotraj oddelkov oz. mehurčkov.
 • Podaljšano bivanje se za učence 1. triade izvaja na enak način kot do sedaj – znotraj matičnih oddelkov. Starše učencev 4. in 5. razreda pa obveščamo, da na osnovi ukrepa izvajanja VIZ dela v mehurčkih, kadrovsko ne uspemo pokriti takšne izvedbe še za učence 4. in 5. razreda. Iz tega razloga apeliramo na vas, da učenci zapustijo šolo najkasneje po 14.00 uri, namreč do te ure bodo zagotavljali varstvo razredničarke in razrednik.
 • Učenci bodo malicali v oddelkih, kosili pa v jedilnici šole po določenem razporedu. Učenci v šolo ne prinašajo svoje hrane – razen v izjemnih primerih, kjer gre za zdravstveni in opravičljiv razlog. Za vse učence velja prijava s pričetka šolskega leta. Vse spremembe prehrane sporočite v tajništvo šole.
 • V skladu z usmeritvami NIJZ bomo prostore šole pogosto zračili, zato je dobrodošlo, da so učenci toplo oblečeni oz. da imajo s seboj topla oblačila.
 • V uvajalnem obdobju bomo več časa namenili ponovnemu vzpostavljanju šolskih rutin, predstavitvi veljavnim zdravstvenim ukrepom za preprečitev z okužbo s koronavirusom, preverjanju in utrjevanju znanja, duševnemu zdravju in vzpodbujanju gibalnim spretnostim.
 • Zaposleni šole tedensko izvajamo hitro testiranje na okužbo s koronavirusom in tako zagotavljamo varno in zdravo učno in delovno okolje. Takšno okolje pa lahko vzpostavljamo le ob doslednem upoštevanju priporočil NIJZ vas staršev in naših učencev tudi izven šolskih prostorov, v vašem zasebnem življenju. Z zavedanjem tega in odgovornim ravnanjem nas vseh, bomo lahko nadaljevali s poukom v šolskih prostorih tudi v prihodnje.
 • Učenci 4. in 5. razreda bodo prevzeli svoje nove šolske omarice, učence od 6. do 9. razreda pa čaka še praznično darilo.
 • Ob šoli lepo “raste” naša nova večnamenska športna dvorana. Še zmeraj je okrog šole veliko gradbišče, zato prosimo, da ste pozorni tudi na to dejstvo in da otroke opozorite na varno gibanje okrog gradbišča.
Prosimo za razumevanje in upoštevanje poslanih navodil.
Prijazno vas pozdravljamo, v želji, da bo nadaljevanje šolskega leta čim manj zaznamovano s korona-nevšečnostmi in da ohranimo pouk v šolskih prostorih.

Dejan Kokol, ravnatelj
(Skupno 633 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost