Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2022 razglasila za Mednarodno leto stekla.
Steklo je nepogrešljiv del naše civilizacije. Je izjemno pomembno v znanosti, arhitekturi, vsakdanjem življenju in kulturi. Steklo ima izjemno, večtisočletno zgodovino in življenja brez stekla si ne moremo predstavljati zaradi številnih odličnih lastnosti, ki jih premore. Ena pomembnejših je, da je steklo mogoče neskončnokrat reciklirati, kar pomeni 0 odpadkov in popolno kroženje materialov. Izdelek tako v bistvu nikoli ne doseže konca svoje življenjske dobe, zato je absolutno eden najbolj trajnostnih materialov.
Je material preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Je čudež.
Umetnost.
Je narava v najboljši izvedbi.
VIR : https://hrastnik1860.com/sl/mednarodno-leto-stekla-2022/#

OŠ Gornja Radgona se je v šolskem letu 2022/23 vključila v mednarodni projekt Erasmus+, ki bo trajal dve leti. Smo šola koordinatorka projekta, za katerega prijavo je bila odločilna razglasitev leta 2022 za mednarodno leto stekla in ideja vsestranske uporabe in simbolične vrednosti stekla. Sodelovali bomo s šolami iz Poljske, Romunije in Turčije, za jezik projekta smo izbrali nemščino.
Naslov projekta je »Glass inspires – Glas begeistert – Steklo navdušuje«.
Cilji projekta so:

 • povezovanje naravoslovnih in kulturno umetniških vsebin, učenje ročnih/ tehničnih/ umetniških spretnosti,
 • sprejemanje aktivne odgovornosti za svoje okolje, varovanje okolja s pomočjo ponovne uporabe odpadnega materiala – stekla
 • vključevanje učencev z manj priložnostmi (PŠ)
 • aktivno sodelovanje z lokalnimi in nacionalnimi ustanovami, podjetji
 • poglabljanje znanja tujega jezika in različnih načinov/tehnik sporazumevanja
 • sprejemanje različnosti, spoznavanje drugih kultur in tradicij
 • povezovanje z mladimi iz drugih držav

V projekt so na OŠ Gornja Radgona aktivno vključeni učenci obogatitvenega programa »Projekt Deutsch«, ki se bodo v času trajanja projekta pripravljali in udeleževali mednarodnih izmenjav za učence in učitelje, pripravljali poročila o opravljenih aktivnostih in predstavljali šolo doma in v tujini.

»Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

 

Aktivnosti v šolskem letu 2020/2021

 

 

 

Aktivnosti v šolskem letu 2021/2022

    povezava

   

  padlet

   

  E-book

  Aktivnosti v šolskem letu 2022/2023
  (Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)
  Dostopnost