Zgodovina šole

Zasledimo lahko, da je bila najstarejša šola v Gornji Radgoni v stavbi, kjer je bila nekoč protestantska molilnica z letnico 1535, danes pa znana po Lackovi ulici 17.

Osnovno šolstvo v Gornji Radgoni se je razmahnilo šele po letu 1805, ko je bila s prostovoljnim delom in darili zgrajena nova šola, ki pa je kmalu postala premajhna, zato so jo leta 1823 povečali in razširili v dvorazrednico.

Od leta 1877 je bila Gornjeradgonska osnovna šola razširjena v popolno osemletno osnovno šolo, a je tako na šoli kmalu nastala prostorska stiska, zato so morali del otrok leta 1882 prešolati v novoustanovljeno enorazredno šolo na Spodnji Ščavnici.

Med obema svetovnima vojnama, to je v državi Srbov, Hrvatov in Slovencev in po letu 1929, je bilo v kraljevini Jugoslaviji šolstvo močno centralizirano, učne vsebine pa v vseh okoljih do podrobnosti predpisane. Iz leta 1929 po šolskem zakonu je bila prepovedana telesna kazen, prvič pa so isti razred obiskovali dečki in deklice.

Druga svetovna vojna je v osnovni šoli naredila veliko škode. Učilnice so ostale brez kakršnih koli pripomočkov za normalno delo, stavbe so bile poškodovane, stekla v oknih polomljena. Naj še omenimo to, da za poznavanje zgodovine osnovnega šolstva v Gornji Radgoni šolske kronike, ki bi nam lahko služila kot vir za spoznavanje dogajanja na šoli in samem kraju do leta 1959 ni ali pa ni ohranjena.

Leta 1946 se je uvedeno obvezno osemletno šolanje. Vsi šoloobvezni otroci so bili zajeti v sedemletke iz štirih razredov osnovne šole in iz treh razredov višje osnovne šole. V nadaljevanjih šolskih reformacij so bile leta 1958 in leta 1959 ukinjene nižje gimnazije. Uvedla se je tudi enotna osemletna osnovna šola.

Zaradi prostorske stiske, je bila ustanovljena Osnovna šola Orehovci s šolskim letom 1951/1952, ki pa je kasneje postala podružnična šola Osnovne šole Gornja Radgona. Ta šola je bila ukinjena leta 1967.

Leta 1969 so se pričele intenzivne priprave na gradnjo nove osnovne šole v Gornji Radgoni. V pripravah na referendum za uvedbo samoprispevka za novo šolo, ki je tudi uspel, so veliko delo opravili tudi učitelji in učenci. Svečana otvoritev nove šole je bila 19. oktobra 1974.

Nova šola je prinesla veliko možnosti za kvaliteten pouk, še bolj pa so se razširile izven šolske oziroma tako imenovane interesne dejavnosti učencev.

Projekt trimestrov so začeli uvajati v šolskem letu 1991/1992. Naslednjo novost projekta integriranega pouka, so ga začeli izvajati v šolskem letu 1992/1993. Uvedli so tudi opisno ocenjevanje. Spremenil se je tudi šolski koledar in tako so s šolskim letom 1993/1994 bile uvedene jesenske počitnice. Učbeniški sklad je bil uveden v šolskem letu 1995/1996.

V začetku leta 1997 se je Osnovna šola Jožeta Kerenčiča Gornja Radgona preimenovala v Osnovno šolo Gornja Radgona.

V šolskem letu 1999/2000 je 42 osnovnih šol v Sloveniji začelo postopno uvajati devetletko. Med njimi je bila tudi Osnovna šola Gornja Radgona in sicer z vpisom v prvi razred.

Začetek šolskega leta 2002/2003 je zaznamovala ukinitev podružnične šole na Spodnji Ščavnici. V istem šolskem letu so začeli izvajati program devetletke v 7. razredu.

Leta 2009 je do takrat samostojna šola s prilagojenim programom dr. Janka Šlebingerja postala podružnica Osnovne šole Gornja Radgona.

Leta 2010 se je začela energetska prenova šole. Šola je tako dobila novo podobo z novimi okni, fasado in streho. Zaradi selitve učencev podružnične šole iz lokacije na Maistrovem trgu v matično šolo, je bilo potrebno prilagoditi dostop za invalide in invalidom prilagoditi sanitarije in nekaj drugih prostorov. Na strehi so bili postavljeni tudi sončni kolektorji.

Leta 2014 je bila izvedena 2. faza energetske obnove šole. Notranja obnova šole je bila izvedena v učilnicah v 2. etaži, jedilnici, zbornici šole, pisarnah, mali telovadnici in na hodnikih.

Leta 2022 je bila izgrajena Večnamenska športna dvorana in s 1. 9. 2022 predana v uporabo. 

 

(Skupno 1.594 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost