Izdelava modela sončne ure

Učenci so pri izbirnem predmetu Sonce, Luna, Zemlja izdelali model sončne ure. Prek praktičnega dela so spoznali, kolikšen kot opiše senca palice v 1 uri in na podlagi tega razporedili številčno os. Kot zanimivost si oglejte kratki posnetek izdelave modela sončne ure....

Nagrada za animirani film

Kljub epidemiji in večmesečnemu šolanju na daljavo se je uspešno zaključil letošnji natečaj Živel strip! Živela animacija! 2021, namenjen osnovnošolcem in srednješolcem Furlanije-Julijske krajine in Slovenije. 96 osnovnošolcev in 7 srednješolcev je ustvarilo 42...

Izdelki učencev TIT 6 na daljavo

Učenci 6. razreda so ustvarjali tudi v času pouk na daljavo. Pri TIT so imelo nalogo, da izdelajo sestavljanko po lastni zamisli. Nastali so zelo lepi in funkcionalni izdelki. Učitelja TIT se zahvaljujeva staršem za pomoč in nadzor pri praktičnem delu doma. Oglejte si...

Kuhinjska fizika

V času pouka na daljavo so učenci pri pouku fizike tudi eksperimentirali. Poskuse in eksperimente, ki jih lahko naredi učenec sam doma, imenujemo “kuhinjska fizika”.  Ker je eksperimentiranje temeljna metoda pouka fizike, je bila ena izmed nalog pouka na...
Dostopnost