Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja.

Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (12. člen Zakona o OŠ).

 Otroci s posebnimi potrebami so:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami ter
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Postopek usmerjanja:

 • predlog podajo starši, izjemoma tudi šole
 • predlagatelj izpolni Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, priložiti pa je potrebno Poročilo šole o otroku s prilogami (zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, izvirni delovni projekt pomoči na šoli in poročila drugih strokovnjakov), kar se posreduje  Zavodu za šolstvo v Murski Soboti;
 • strokovna komisija otroka pregleda in izdela strokovno mnenje, na podlagi katerega se izda odločba, s katero se učenca umesti v ustrezen program;
 • po izdani odločbi, strokovna skupina na šoli pripravi individualiziran program za učenca, pri pripravi le tega pa sodelujejo tudi starši.
(Skupno 1.358 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost