V Termah Radenci smo preverjali znanje plavanja naših učenk in učencev. Preverjanje je del programa Naučimo se plavati in tako del stroškov za posameznega učenca krije Zavod za šport RS Planica (2, 90 evra). Znanje plavanja je zadovoljivo, saj je večina dosegla merila, ki so predpisana za usvojitev naziva plavalec. To je stopnja znanja plavanja 5.

Naloga: Učenec se odrine od stene ali skoči na noge in preplava 35 metrov na poljuben način. Če se naloga izvaja v krajših bazenih, se učenec brez dotika stene obrne v drugo smer. Med plavanjem druge polovice izvede vajo varnosti – iz ležečega prsnega položaja preide skozi pokončnega v ležeči hrbtni položaj, v tem položaju se obdrži tri sekunde ter se vrne nazaj skozi pokončnega v ležeči prsni položaj, nakar nadaljuje s plavanjem do cilja.  Pri nalogi ne sme uporabljati plavalnih očal ali maske.

Po končanem preverjanju znanja plavanja in opravljeni malici, smo se sprostili in poigrali še v zunanjih bazenih, kar je še popestrilo naš plavalni dan.

Tudi tehniški dan je bil zelo pester. Vsebine tehniškega dneva so bile povezane z usvajanjem  računalniškega opismenjevanja. Učenci so se naučili: v Wordu zapisati krajše besedilo, vriniti med besedilo sliko, ki jo najdejo na spletu, Wordov dokument shraniti na disk, oziroma mapo, kako dopolnijo in uredijo PDF dokument, kako uporabijo brskalnik za internet, oddajo nalogo v spletno učilnico s telefonom in računalnikom, oddajo PDF v spletno učilnico in kako se prijavijo na program LEFO,  v njem tekmujejo, kako rešujejo naloge s spletnim orodjem FORMATIVE (uporaba JOIN CODE) in kako izdelajo predstavitev s programom PowerPoint.

Učenci in učenke so tako z novimi znanji »zaplavali«, po dveh uspešnih dnevih, še malo globje v 6. razred.

Vodji: Boris Gosak in Jožica Zih

 

 

(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost