Letošnji slogan svetovnega dne varstva okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, se glasi »Obnova ekosistemov«. S tem se pri ZN tudi uradno začne desetletje za obnovo ekosistemov (2021−2030). Svetovni dan varstva okolja je glavno sredstvo Združenih narodov za spodbujanje ozaveščenosti in ukrepov za okolje po vsem svetu.

Odpadki so veliko breme za okolje, posebno tisti, ki končajo na odlagališčih. V letu 2019 je bilo na odlagališča odpadkov odloženih 169.000 ton vseh vrst odpadkov, prav tako smo v istem letu proizvedli 140.804 ton odpadne hrane.
Kar polovica (50 %) odpadne hrane je izvirala iz gospodinjstev. Breme za okolje pa predstavlja tudi promet. Z naraščanjem prometa naraščajo raba energije, onesnaženost zraka in druge posledice, ki negativno vplivajo na človekovo bivanje in zdravje. Splošno sprejeto je dejstvo, da imajo izpusti toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti ljudi, negativne vplive na okolje, predvsem na podnebni sistem.

Najpomembnejši toplogredni plin, ki ga ustvarjajo človeške dejavnosti, je ogljikov dioksid (CO2). Praktično vse človeške dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so podnebne spremembe. Z uporabo električne energije, proizvedene v termoelektrarnah na fosilna goriva, s sežiganjem plina ali kurilnega olja za ogrevanje, z vožnjo v avtomobilih z bencinskimi ali dizelskimi motorji je vsakdo med nami odgovoren za emisije CO2. Nadalje sta vsak izdelek ali storitev posreden vzrok izpustov CO2, saj je energija potrebna tako za njihovo proizvodnjo kot za transport, uporabo in odlaganje oziroma uničenje. Vse to lahko povzroča tudi izpuste drugih toplogrednih plinov, zato je ključnega pomena, da se resno lotimo obravnave celotnega spektra naših vplivov, če želimo čim bolj zmanjšati učinke podnebnih sprememb.

Na naši šoli smo si prizadevali zmanjšati izpust CO2, ki ga povzroča promet, in tako pripomoči k boljšemu in bolj čistemu okolju. Sprejeli smo odločitev, da bomo z učenci 6. razredov sodelovali v projektu Ekošola meri odtis CO2 z namenom širjenja dobre prakse in novega znanja o blažitvi podnebnih sprememb. Osnovni cilji trajnostne mobilnosti so bili učence spodbuditi h gibanju, k razmisleku o načinu prihajanja v šolo, ugotoviti in izračunati ogljični odtis posameznika ter pripraviti in upoštevati načrt ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Zato smo se z učenci dogovorili, da pridejo v šolo in iz nje na način trajnostne mobilnosti, če imajo to možnost. Na ta način smo uspeli zmanjšati ogljični odtis in tako so učenci šestih razredov prejeli naziv podnebni šampion projekta Ekošola meri odtis CO2 za šolsko leto 2020/2021. Sama pa sem, kot njihova mentorica, prejela naziv podnebni ambasador projekta Ekošola meri odtis CO2 za šolsko leto 2020/2021.

Danes je najboljši dan za nov začetek. Poskrbimo za naše okolje.

Tamara Sakovič

 

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost