Spoštovani starši in skrbniki, dragi učenci!

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi in povezanih ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19, z dnem 5. 11. 2020, sprejela sklep, da se bo od ponedeljka, 9. 11. 2020, vzgojno-izobraževalno delo za vse učence (matične in podružnične šole) začasno izvajalo na daljavo.

Ob prehodu na začasno izvajanje pouka na daljavo, vas obveščamo, da je vzpostavljena skupna vstopna točka – spletne učilnice šole. Vsi učenci so že prejeli šolske elektronske naslove in AAI identiteto za dostop do Arnesovih storitev. Vsa komunikacija med učitelji in učenci bo potekala preko spletnih učilnic oz. po potrebi preko elektronske pošte.

Z namenom boljše preglednosti šolskih dnevnih/tedenskih obveznosti učencev vzpostavljamo celostni tabelarični urnik s predvidenimi vsebinami in načinom izvedbe izobraževanja na daljavo, ki bo dostopen (od nedelje, 8. 11. 2020) na spletni strani šole, v zavihku izobraževanje na daljavo. Urnik izobraževanja na daljavo je prilagojen in poenoten po generacijah. Šola izvaja na daljavo obvezni in razširjeni program. Z zavedanjem, da izobraževanje na daljavo ni enako izobraževanju ter pouku v šoli, bodo vsebine količinsko, ciljno in smiselno temu prilagojene.

Spoštovani starši, zavedamo se, da je ponovna vzpostavitev izobraževanja na daljavo tudi za vas obremenilna okoliščina, ki povzroča dodatne skrbi in terja dodatno delo od vas, za vso nujno podporo otroku pri izobraževanju na daljavo. Učitelji bodo dejavnosti načrtovali tako, da jih lahko učenec v največji možni meri izvede samostojno. Na vas starše pa apeliramo, da otroka spodbujate in spremljate njihovo delo v času izobraževanja na daljavo. V kolikor potrebujete pomoč pri zagotovitvi ustrezne informacijsko-računalniške tehnologije, se obrnite na razrednika oz. razredničarko in bomo poiskali možnosti, da vam pri tem pomagamo. Prav tako vam svetujemo, da otroka spodbujate tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju.

Zavedamo se, da ste zaradi prehoda na izobraževanje na daljavo ponovno primorani poskrbeti za varstvo svojih otrok. V skladu z zakonodajo (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20)) imate vsi starši otrok do vključno 5. razreda osnovne šole, otrok v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom ter otrok, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, možnost uveljavljenja nadomestila kot višjo silo zaradi obveznosti varstva otrok. V tem primeru morate obvestiti delodajalca, najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga in vlogi priložiti tudi izjavo o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Prav tako vas obveščamo, da šola v času izobraževanje na daljavo zagotavlja brezplačen topel   obrok za učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Starši učenca, ki je prijavljen na šolsko kosilo, prijavite na topli obrok na elektronski naslov: projekt6.osmsgr@guest.arnes.si. Šola je dolžna preveriti upravičenost do brezplačnega obroka.

Učenci ali njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, pred vhodom 2 (kuhinja) ob dogovorjeni uri prevzema in z upoštevanjem vseh veljavnih ukrepov za preprečitev okužbe s COVID 19. Izjemoma občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Dragi učenci, nadaljujte z dobrim delom in pozitivnim odnosom do znanja, tudi v času izobraževanja na daljavo. Sledite usmeritvam učiteljev in se trudite po svojih najboljših močeh. V kolikor naletite na težave, se obrnite po pomoč k sošolcu oz. sošolki ali povprašajte učitelja.

Zavedamo se, da se glede na trenutne razmere lahko iz različnih razlogov poveča tudi stiska posameznika. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato vas učenci spodbujamo, da o stiskah in morebitnih težavah spregovorite z odraslimi, ki jim zaupate. Za pomoč se lahko vedno obrnete tudi na šolo (razrednik, svetovalna služba, ravnatelj …), in vam bomo vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati.

Vsi skupaj se nadejamo, da resnično gre zgolj za začasen ukrep in ne za ponovitev daljšega zaprtja šol kot v preteklem šolskem letu.

Prosimo za razumevanje in podporo v okoliščinah, ki so zahtevne in neprijetne za vse nas!

Še naprej spoštujte ukrepe za varovanje zdravja in pazite nase!

Dejan Kokol, ravnatelj

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost