Spoštovani starši in skrbniki, dragi učenci!

Danes zaključujemo 6. teden zaprtja šol in izobraževanja na daljavo. Z veseljem vam sporočam, da učenje na daljavo poteka vedno bolje. Tudi učitelji sporočajo, da je sodelovanje učenk in učencev ter celoten proces učenja na daljavo vedno boljši. Veseli smo vsakega odziva, sporočila, rešenih miselnih in drugih izzivov učencev, izraženih potreb po ponovni razlagi, pojasnitvi učnih gradiv v spletnih učilnicah ter vseh drugih predlogov učenk in učencev. Prav tako spoštovani starši, smo veseli tudi vaših razmišljanj, predlogov. Zahvaljujemo se vam za pomoč, spodbude vašim otrokom in vso drugo sodelovanje pri izvajanju pouka na daljavo.

Obveščamo vas, da smo s strani pristojnega ministrstva (MIZŠ) prejeli nova priporočila, vezana na izobraževanje na daljavo in na preverjanje in ocenjevanje znanja. V nadaljevanju povzamemo pomembnejše informacije:

  • Ocenjevanje učencev se prične v mesecu maju. Pri ocenjevanju bodo učitelji uporabili načine in oblike ocenjevanja, s katerimi so se učenci že seznanili v času izobraževanja na daljavo.
  • Pred samim ocenjevanjem boste s strani razrednikov oz. predmetnih učiteljev prejeli prilagojene kriterije ocenjevanj, za posamezno obliko in način ocenjevanja.
  • Po razredih in oddelkih smo pripravili načrt ocenjevanj.
  • Primarno bodo učitelji najprej pridobivali ocene pri učencih, ki so do zaprtja šol imeli negativne ocene in pri učencih, ki v drugem ocenjevalnem obdobju še nimajo ocen.
  • V skladu s sklepom in spremembo, se lahko v šolskem letu pridobi številčno manj ocen pri predmetih (različno glede na predmetnik).
  • Pri določanju zaključne ocene bodo učitelji pretežno izhajali iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020. Pri zaključevanju bomo upoštevali tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času izobraževanja na daljavo.
  • Učenec od 3. do 6. razreda, ki je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko ponavlja razred v soglasju s starši.
  • Dodan je tretji rok za popravni izpit v septembru, kar pomeni, da učenec (7. in 8. razred), ki ne bi opravil popravnega izpita v dveh rokih, pogojno napreduje v višji razred in kasneje opravlja popravni izpit.
  • Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu se letos ne bo izvajalo.

Prav tako vas obveščamo, da smo na osnovi izrednih okoliščin, žal bili primorani odpovedati vse tri načrtovane šole v naravi za 5. in 7. razred in za učence PŠ. dr. Janka Šlebingerja. Skladno s tem, vam v mesecu aprilu nismo zaračunali obroka, ki je bil dogovorjeni s pogodbo z vami. Smo pa za naslednje šolsko leto že načrtovali in prijavili nove termine šol v naravi in zajeli v to načrtovanje vse razrede, ki se letošnjih šol v naravi ne bodo uspeli udeležiti.

Kljub danim okoliščinam že skrbno načrtujemo novo šolsko leto. Prijavnice oz. naročilnice za učbeniške sklade ste že oddali, po prvomajskih počitnicah in praznikih pričakujte še dopis s predstavitvami nabora neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, ter navodili za izvedbo želenega izbora. Devetošolci ste po pošti prejeli dopis z navodili in prijavnice za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21. Učenci skupaj s starši prijavnico izpolnite, podpišite in pošljite do 11. maja 2020 na izbrano srednjo šolo oziroma izbrani dijaški dom.

Tako za preverjanje in ocenjevanje znanja, bomo izkoristili vse možne načine in oblike učenčevega odzivanja, dela in sodelovanja, ki poteka v okviru obstoječih pogojev in v razmerah, ki so zelo drugačne, kot smo jih bili vajeni. Zavedamo se, da nimajo vsi učenci enakih pogojev za izobraževanje na daljavo, kot tudi, da se pouk izvaja v posebnih okoliščinah, ki so zelo drugačne od pouka v šoli.

V ponedeljek je 27. april, državni praznik – Dan boja proti okupatorju, ki se poveže s prvomajskimi počitnicami, vse do vključno 1. maja, ko se pridruži še državni praznik – Praznik dela.

Želimo vam kar se da prijeten vikend, v nadaljevanju pa prijetne in vesele počitnice.

Spoštujte ukrepe za varovanje zdravja in pazite nase!

                                                       Kolektiv OŠ Gornja Radgona

(Skupno 319 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost