Projekt mednarodnega sodelovanja OŠ Gornja Radgona z Glasbeno osnovno šolo – NMS Musikhauptschule Kirchberg an der Raab, Avstrija

V šolskem letu 2017/18 se z 10. obletnico uspešnega sodelovanja dveh šol iz Slovenije in Avstrije, zaokrožuje projekt mednarodnega sodelovanja s srečanjem vrstnikov v torek, 10. oktobra 2017 na OŠ Gornja Radgona in z obiskom tradicionalnega praznika branja »Lesefest«, 24. oktobra 2017 v avstrijskem Kirchbergu ob reki Rabi.


V projektu je v preteklih desetih letih sodelovalo več kot 200 učencev obeh šol, njihovih učiteljev mentorjev in naklonjenih posameznikov s strani okolja, občine Gornja Radgona, različnih podjetij in podpornikov.
Skupaj smo ustvarili spomine na sodelovanje v jezikovnih delavnicah, izdelavo slovarčkov, brošur, koledarjev, snemanje zgoščenke skupaj s petimi evropskimi šolami, aktivno likovno sodelovanje v potujoči razstave po petih evropskih šolah, vodenja po bližnji in daljni okolici, nepozabna srečanja, najrazličnejše jezikovne vzpodbude, premikanje meja v resničnem življenju in predvsem v miselnosti mladih po duši in srcu. Obenem so to vedno novi, večkrat tudi nerodni poskusi medsebojne mladostne komunikacije, simpatij, smeha in veselja ob krajših in malo daljših druženjih v novem in neznanem okolju in še… in še… veliko več.
Po letošnjih skupnih srečanjih v mesecu oktobru je v programu priprava in izvedba gledališke predstave v nemškem in slovenskem jeziku z naslovom »Die Grenzen – meje?«, ki bo učence navdušila za gledališko igro in izražanje svojih igralskih, govornih, gibalnih, pevskih in plesnih sposobnosti.
Učenci in učenke bodo skozi igro gradili čustvene, moralne, etične vrednote, katerih cilji so:

  • spoštovanje ustvarjalnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev s pomočjo spoznavanja sovrstnikov iz nemško govorečega kulturnega področja,
  • razumevanje pomena estetskih dejavnikov v vsakdanjem življenju,
  • razvijanje lastne ustvarjalne zmožnosti,
  • spoznavanje in ozaveščanje kulturne in jezikovne raznovrstnosti,
  • razvijanje pozitivnega odnosa do sosedskih in tujih jezikov, do govorcev in njihovih kultur ter ozaveščanje in poskusi preseganja stereotipov do drugačnosti,
  • oblikovanje pozitivnega odnosa do večjezičnosti, primerjanje kulture in kulturne dediščine, ugotavljanje prepletanja kultur v materialni in nematerialni kulturi ter zavedanje pomena maternega jezika in lastne kulture,
  • spoznavanje igre, odra in s pomočjo mentorstva postavljanje in prestavljanje mej svojih sposobnosti.

Nadaljevali bomo uspešno sodelovanje z radijsko postajo iz avstrijskega Celovca Radio Agora, za katerega so učenci, vključeni v obogatitveni program Projekt Deutsch in mednarodno sodelovanje v preteklem šolskem letu pripravili in posneli 9 enournih radijskih oddaj z naslovom »Radgonska deca«. V šolskem letu 2017/18 jih nameravamo pripraviti, posneti in sodelovati pri montiranju prispevkov za 5 oddaj, ki bodo na sporedu 3. ponedeljek v mesecu ob 18.00 v mesecu oktobru in decembru 2017, ter februarju, aprilu in juniju 2018.

Vodja projekta Romana S. Žnuderl v sodelovanju z učiteljicami nemščine in slovenščine.

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost